متن آهنگ تاب و تب ایهام

متن آهنگ تاب و تب ایهام

تکست آهنگ تاب و تب ایهام

امشب از دیدنِمان …
امشب از دیدنمان
همه انگشت به دهان میمانند
همه خوب حالِ مرا
حال و احوالِ مرا میدانند
گلِ نیلوفرِمان آتش تازه بیا برپا کن
من که در تاب و تبم
تو بتابان و شبم زیبا کن
بیا در شهرِ دل من پادشاهی کن
این تو و این دلِ من هر چه تو خواهی کن
ای امان ای امان ای امان از من و حالم
وای عجب ماهی ، تو چه دلخواهی
تا ابد با من بگو همراهی
عاشقی با تو دردسر دارد
دل تو را امشب زیرِ سر دارد
به چه شبی
بگو امشب ما را میطلبی
بگو همچون من در تاب و تبی
در تاب و تبی
تاجِ سرم مگر از تو راحت میگذرم
تو را میخواهم با خود ببرم
با خود ببرم
بیا در شهرِ دل من پادشاهی کن
این تو و این دلِ من هر چه تو خواهی کن
ای امان ای امان ای امان از من و حالم
وای عجب ماهی ، تو چه دلخواهی
تا ابد با من بگو همراهی
عاشقی با تو دردسر دارد
دل تو را امشب زیرِ سر دارد
وای عجب ماهی ، تو چه دلخواهی
تا ابد با من بگو همراهی
عاشقی با تو دردسر دارد
دل تو را امشب زیرِ سر دارد
وای عجب ماهی ، تو چه دلخواهی
تا ابد با من بگو همراهی
عاشقی با تو دردسر دارد
دل تو را امشب زیرِ سر دارد

Valid XHTML 1.0 Transitional