متن آهنگ راحت بنیامین بهادری

متن آهنگ راحت بنیامین بهادری
متن آهنگ راحت بنیامین بهادری
راحت ، به خودت دادی منِ بد پیله رو عادت
وای چه کاری میکنه عشق یه آدم با دلِ آدم
من نمیتونم از تو دور بمونم حتی یک ساعت
چشمای تو یک طرف ، تموم دنیا یک طرف
من باشم و تو باشی و تمومِ دنیا یک طرف
این روانی هیچ کجا جز پیشِ تو عاقل نشد
دنیاشو دادش به تو
چشمای تو یک طرف ، تموم دنیا یک طرف
تمومِ دنیا یک طرف

نمیدونی چقد آسونه مُردن برا تو
نمیدونی چقد آرومه حسم باهات و
تو اومدی همه قانونِ دنیام عوض شد
تو اومدی یهو دیوونه دیوونه تر شد
دیوونه تر شد
چشمای تو یک طرف ، تموم دنیا یک طرف
من باشم و تو باشی و تمومِ دنیا یک طرف
این روانی هیچ کجا جز پیشِ تو عاقل نشد
دنیاشو دادش به تو
چشمای تو یک طرف ، تموم دنیا یک طرف
متن آهنگ بنیامین بهادری به نام راحت

Valid XHTML 1.0 Transitional