متن آهنگ پرنده سینا درخشنده

متن آهنگ پرنده سینا درخشنده
متن آهنگ پرنده سینا درخشنده
وای از دستِ آدما
چه بی رحمن بگو چرا
شکسته بی تو قایقِ چرا نمیکنی نگام
زخمیه بال و پرم
از تو ام خسته ترم ، غریبم
خدا یه کاری بکن
بالِ پرنده نشکنه
بیا یه کاری بکن
قایقِ من بی مقصده
تو بگو کجا برم
دردمو به کی بگم ، نمیدونم
خدا یه کاری بکن
بالِ پرنده نشکنه
بیا یه کاری بکن
قایق من بی مقصده
بی مرامن آدما
دور میشن ازت چرا ، نمیدونم

ببر منو پیش خودت
خستم از آدمای شهر
گرون خریدم این دلو
نذار که از دستش بدم
بازار نامردی چرا شلوغه هر روزه خدا
پرنده بی بال و پرش
اسیره پروازه خدا
خدا یه کاری بکن
بالِ پرنده نشکنه
بیا یه کاری بکن
قایقِ من بی مقصده
تو بگو کجا برم
دردمو به کی بگم ، نمیدونم
خدا یه کاری بکن
بالِ پرنده نشکنه
بیا یه کاری بکن
قایقِ من بی مقصده
بی مرامن آدما
دور میشن ازت چرا ، نمیدونم
متن آهنگ سینا درخشنده به نام پرنده

Valid XHTML 1.0 Transitional