متن آهنگ یحیی و فهام به نام دوره

متن آهنگ یحیی و فهام به نام دوره
متن آهنگ یحیی و فهام به نام دوره
[ورس اول -یحیی]
از جلو نظام صبحگاهه طبق معمول نیستم
خبر دارم که خبری نیست نه !
صد رحمت به کهریزک چرا دارید واسه تفریح زنگ ؟
معلم تو دفتر داشت خط خطیارو خط میزد
شاگرد اولا که اکثرا تقلبین
معلما واسشون مهم نیست من چی میگم
گوش میدم یا گوش نمیدم وقتی که دارن درس میدن
خوشحال ترین حالتم زمانیه که تو صف تغذیم
فقط امتحان کتاب حفظ استرس کلاس
همش بهونه میاره تا بگیره اسکناس
لاس وگاس قمار سر آینده ی این بچه هاست
جواب درست یدونست جواب غلط سه تاست !
تست تست تست ، تهش میدن چهار گزینه بهت
کاراموز ، اسنپ ، پیک یا که طی
یا یه کار دیگه کنی خدا شانس بده
خداییش ، کدوم یکی از درسات یادته ؟
[ورس دوم – فهام]
غایب ، قایم پشت دفتر
معلم نفهمه جای شیمی رپ میکردم
تا صداش قطع میشه میاد واژه
زنگ تفریح نمایشه
شک بهم میکرد تا که کلمات اومد توی مغزم
ه هندسه تو منطق شکل
عدد عدد برادرا توی حیاط
دعوت اولیا ، حضرت
زرین قلم کی بود جز من ؟
مسخرس وقتی هنر نمره داره درک نه !
انضباط یعنی بزنن تو کلم
من صبر می کردم
امتحان معلمارو با جوابم
حلم ، فهمم  ، درکم کن
اگه پاک شده بارکدت حرکت کن
قهرمان مرده زیر خط کش چوبی عقده ی کنترل احمق
امتحان شنبس،جمعه منتظره وقتش برسه نفر اول
برگمو دادم رفتم
امضا
فهم فرهنگ
تهران 98
متن آهنگ یحیی و فهام به نام دوره

Valid XHTML 1.0 Transitional