متن آهنگ پر یحیی و فهام

متن آهنگ پر یحیی و فهام
متن آهنگ پر یحیی و فهام
[کورس]
این دیگه پایان خطه ، به خودت بیا
همه جا دعوا و جنگه ، به خودت بیا
بحث سر نژاد و رنگه ، به خودت بیا
به خدایی میرسی اگه به خودت بیای
به خودت بیا به خودت بیا بقیه دارن بهت احتیاج
مصرف از سر نیاز ، نباید بکنی هرکار دلت میخواد
توی ذهنت گیر کردی و افکارت شده پخش در دیوار
توش غرق میشی اگه نشه به خودت بیای
[ورس اول – فهام]
حیف حیف حیف ، نشد فرشته شه
بالا گرونه ،پاهات که می رسونه خونه پا برهنه
کبوده زیر چشم برد ، دامنه
تابع ، ساعتا خوابه ، ثانیه ها لالایی رو بالشت
وقت بیدار باش ، به خودت بیای کاش
پنجره سیمان ، حنجره ، داد میزنه زیر ساخت
از رو رفت زبونم دیگه قاصره پشت دستگاه
هنوز قطع نشده کشیده خط فاصله نقاش
بکشید مثلث با پرگار ، قطع باز درختا
کاغذو کرد تا ، موشکا پرواز
خونه ها مچاله تو سطل
تو پای دستگاه ، یه لحظه قطع باش
هم خوان :
این دیگه پایان خطه / به خودت بیا
همه جا دعوا و جنگه / به خودت بیا
بحث سر نژاد و رنگه / به خودت بیا
به خدایی میرسی اگه به خودت بیای
به خودت بیا به خودت بیا بقیه دارن بهت احتیاج
مصرف از سر نیاز / نباید بکنی هرکار دلت میخواد
توی ذهنت گیر کردی و افکارت شده پخش در دیوار
توش غرق میشی اگه نشه به خودت بیای
[ورس دوم – یحیی]
به خود اومدی ؟
بیا که خوش اومدی
معنا رو پیدا کردی و پشت صورتی ؟
مکالمت گفتگو ترین
واسه ی همین جستجو دلیل
دست و سر و پا رو بده شستشو سریع
دیگه قفل شکست میبینی میشه نکته نکته رد
عمقش ، صلحه دلیل کل جنگ
بزار کوره ها گداخته شن
زراعت آسفالت کن جنگلارو آتیش بزن
بارون بارید یه بند نعمت بشه زیاد
امن مثل بچگیات
حالا برو دنبال محدودیت ماده و مادیات
خواهی نخواهی بالاخره یه روز به خودت میاد

[کورس]
این دیگه پایان خطه ، به خودت بیا
همه جا دعوا و جنگه ، به خودت بیا
بحث سر نژاد و رنگه ، به خودت بیا
به خدایی میرسی اگه به خودت بیای
به خودت بیا به خودت بیا بقیه دارن بهت احتیاج
مصرف از سر نیاز ، نباید بکنی هرکار دلت میخواد
توی ذهنت گیر کردی و افکارت شده پخش در دیوار
توش غرق میشی اگه نشه به خودت بیای
[ورس سوم – فهام]
تلفن زنگ میزنه پشت خط جیبام
میگن ، به خودت بیا
جور زشتیارو کشیده شوق واشتیاق
انگیزه نیاز به خودم میام
تو ذوق ساختم ، بهت احتیاج دارم
آغوشت نیاز
موج فکری ، موج فکری
به خودم میام ، به خودت میام
از خودم میخوام بی خود شم
اینبار شاید منم بخودم بیام
بنی آدم پیکرش پاره اس بخیه دستاتن
[اوترو – یحیی]
همه چیز بی معنی شده به خودت بیا
تیر میزنی ولی شدن سیبل خودیا
آجر و سیمان ، بی گل و گیاه
بیشتر از آدما ماشینا تصمیم میگیرن بهتره به خودت بیای
متن آهنگ یحیی و فهام به نام پر

Valid XHTML 1.0 Transitional