آتش سوزی علیه بزرگترین تولید کننده واکسن جهان در هند باعث کشته شدن 5 نفر شد