آرنولد شوارتزنگر جمعیت را از پایتخت ایالات متحده و نازی ها مقایسه کرد