آفریقای جنوبی افزود: ایالات متحده در حال گسترش محدودیت های سفر در اروپا و برزیل است