آکسفورد می گوید واکسن COVID-19 با AstraZeneca بر خلاف نوع انگلستان عمل می کند