احزاب آلمانی با آغاز چانه زنی ائتلاف گرد هم می آیند