ارتش میانمار مشاور استرالیایی آنگ سان سوچی را بازداشت کرد. اولین دستگیری یک تبعه خارجی پس از کودتا شناخته شده است