اردن مردی را به جرم چاقوکشی در سال 2019 در یک سایت توریستی به اعدام محکوم کرد