اردوغان می گوید ایالات متحده پس از خروج نیروهای خود از افغانستان می تواند روی ترکیه حساب کند