از زمان شیوع COVID-19 در هامبورگ حدود 500 کارمند ایرباس قرنطینه شده اند