استرالیا حباب نیوزلند را دوباره باز می کند ، پس از آن هیچ مورد جدیدی از COVID-19 وجود ندارد