اسرائیل می گوید واکسن COVID-19 را در افراد بالای 60 سال به نصف کاهش می دهد