اعتراضات علیه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سراسر کشور ادامه دارد