اقتصاد ایالات متحده پس از رشد 4 درصدی در سه ماهه گذشته ، در سال 2020 با 3.5٪ منقبض شد