امارات متحده عربی سن مورد نیاز برای واکسن COVID-19 را به 16 سال کاهش می دهد