امارات متحده عربی گفته است که در زمینه درگیری در لیبی با سازمان ملل و ایالات متحده همکاری خواهد کرد