انگلستان 77 مورد از نسخه آفریقای جنوبی COVID-19 ، 9 مورد را در برزیل پیدا کرد