ایالات متحده ، کانادا ، انگلیس و استرالیا دستگیری فعالان در هنگ کنگ را محکوم کردند