ایالات متحده برای پیوستن به واکسیناسیون COVID-19 برای کشورهای فقیر همچنان عضوی از WHO است: Fauci