ایالات متحده به “تلاش های بی وقفه” برای کمک به خروج مردم از افغانستان ادامه می دهد: بلینکن