ایالات متحده “به طور فعالانه” به دنبال آزمایش اجباری COVID-19 برای سفرهای هوایی داخلی است