ایالات متحده می گوید پذیرفتن پیشنهاد ایران برای تمدید توافق هسته ای خیلی زود است