ایالات متحده می گوید چین در حال انجام “نسل کشی” علیه اویغورها است