ایالات متحده نگران کودتای سفیران آسه آن در میانمار است