ایالات متحده پس از کودتا آنگ سان سوچی از میانمار را محکوم می کند