ایتالیا وضعیت اضطراری COVID-19 را تا پایان آوریل تمدید خواهد کرد: وزیر