ایرلند بالاترین میزان انتقال COVID-19 را در جهان ثبت می کند