بایدن احساسی در راه رفتن به کاخ سفید با دلاور خداحافظی می کند