بایدن با رهبر مخالفان بلاروس دیدار کرد و قول حمایت از دموکراسی را داد