بایدن برای جلوگیری از نسخه جدید COVID-19: CDC ممنوعیت سفر در آفریقای جنوبی را وضع کرد