بایدن به کارمندان سابق اوباما نگاه می کند تا با Big Tech و سایر مسائل ضد انحصارى برخورد کند