بایدن در آستانه مراسم تحلیف ، یک بنای یادبود به 400000 قربانی آمریکایی COVID-19 برپا می کند