بایدن در یک پیام مخفی در وب سایت کاخ سفید ، برنامه نویسان را فراخواند