بایدن سفارش خرید آمریکا را امضا می کند و قول می دهد تولید خود را در ایالات متحده از سر بگیرد