بایدن قصد دارد سخنرانی خود را در یک لحظه دلسرد کننده برای ایالات متحده متحد کند