بایدن همزمان با ساده سازی مهاجرت به ایالات متحده ، رئیس امنیت ملی خود را دریافت می کند