با بسته شدن ساعت مچی برای دولت ترامپ ، پمپئو محدودیت های روابط آمریکا و تایوان را برداشته است