با 745 کشته ، آرژانتین رکورد جدید یک روزه مرگ COVID-19 را ثبت کرد