بدلکار جیمز باند رمی جولین در اثر بیماری COVID-19 درگذشت