برخورد نیروهای گواتمالا با کاروان مهاجر ، تیم بایدن تلاش می کند تا اخراج را متوقف کند