برزیل واکسیناسیون را از 20 ژانویه آغاز می کند ، زیرا انگلیس مسافران را به دلیل نسخه جدید ویروس COVID-19 ممنوع می کند