بروکسل قصد دارد تا تابستان حداقل 70٪ از بزرگسالان را در اتحادیه اروپا واکسینه کند