بسکتبال: لئونارد ، کلیپرز از نیکس جدا شد تا 129-115 پیروز شود