بلینکن بر سر دیپلمات ارشد پکن به سین کیانگ ، هنگ کنگ فشار می آورد