بمب گذاری های انتحاری مضاعف مرکز بغداد را لرزاند ، دست کم 32 کشته بر جای گذاشت