به رسمیت شناختن حق ثبت اختراع آلبانیایی در یونان ، فقط 70 آلبانیایی آن را دریافت کرده اند. دلیل …؟